Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlarına Medyland’den Ulaşın

06.07.2023
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlarına Medyland’den Ulaşın

Sağlıklı bir yetişkinlik dönemi yaşanabilmesi için çocukluk ve ergenlik döneminde, psikolojik sorunları oluşmadan önlemek eğer psikiyatrik hastalık varsa en doğru şekilde tedavisini gerçekleştirmek önemlidir. Bu nedenle çocuk psikiyatrisi İstanbul başta olmak üzere tüm illerimizde yoğun ilgi gören bir alandır. Diğer yandan çiftler arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi ve sürdürülmesi noktasında da çift terapisi öne çıkar. Çift terapisi İstanbul ve diğer illerimizde her geçen gün daha fazla sayıda çiftin ilgisini çekmektedir. Siz de çocuk psikiyatrisi ve diğer alanlardaki doktor araştırmalarınızı Medyland üzerinden yapabilir, hızlı ve ücretsiz randevu sisteminden faydalanabilirsiniz.

Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Ruh Sağlığına Dikkat

Çocuk ve ergen psikiyatrisi bireylerin yetişkinlik dönemine ulaştığında sağlıklı bir yaşam sürebilmesinde, öz güven sahibi bir birey olabilmesinde, daha büyük ve daha zor tedavi süreci gerektiren psikiyatrik hastalıkların erken dönemde tedavi edilebilmesi noktasında kritik bir rol üstlenir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanının kapsamı, gereksinimleri ve toplumsal etkinliği günümüzde gerek ülkemizde gerek dünyada hızlı bir şekilde genişler. Ayrıca geniş kapsamlı bir alan olduğundan biyolojik, sosyal ve psikoloji gibi bilim dallarıyla doğrudan etkileşim içindedir.

Çocuk ve ergenlerin fiziksel ve ruhsal yapıları sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olup yetişkin ruh sağlığı tanımlarından çok daha farklı ve özgün kavramlar barındıran psikolojik muayene, gözlem ve tedavi süreçlerine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden yetişkinlerin ruh sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen psikiyatri bölümlerinin yanı sıra çocukluk ve ergenlik dönemine odaklanan çocuk ve ergen psikiyatrisi alanından faydalanılmaktadır. Yetişkin olma sürecinde ilerleyen çocukluk ve ergenlik dönemi bireylerinde hemen her yaşın farklı bir ruhsal gelişim sürecini ifade ettiği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümünde farklı gelişim dönemleriyle karakterize farklı psikolojik yapılanmalar, aile yapısı ve çevresel faktörler detaylı bir şekilde irdelenir. Buna bağlı olarak çocuğun ve ergenin içerisinde olduğu ruhsal gelişim evresi saptanabildiği için olası sorunların ve hastalıkların belirlenmesi yoluyla gerekli tanı, tedavi ve takip süreçleri başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

İnsan yaşamında hem fizyolojik yapı hem karakter gelişimi açısından en büyük gelişim ve değişim çocukluk ve ergenlik döneminde yani 0 ila 18 yaş aralığında gerçekleşir. Bu dönemde bireylerde fark edilen her tür değişim yalnızca bu dönemi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda tüm yaşamı yönlendirebilecek kalıcı etkilere sebep olabilir.

Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları bölümünde; bireysel psikoterapi, EMDR, otojenik gevşeme terapisi, ilaç tedavisi, aile terapisi ve psikometri değerlendirmeler uygulanması yoluyla 0 ila 18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere tedaviler sunulur. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzman hekimlerin gerekli durumlarda ek olarak çeşitli tanı testlerini ve tedavi süreçlerini yönetmek için uzman psikologlardan destek alması mümkündür. Psikologlar, çocukluk ve ergenlik dönemine özgü çeşitli psikiyatrik hastalıkların tanısını koymaya yardımcı olması için çeşitli gelişim, dikkat ve zeka testleri uygulayabilirler. Bu testler arasında en yaygın olanları şu şekilde sıralamak mümkündür:

AGTE: 0 ila 6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bir gelişimsel değerlendirme aracı olan AGTE’de 154 soru vardır. Evet, hayır ve bilmiyorum seçeneklerinden birinin işaretlenmesi gerekir. Kapsamında Dil – Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri – Özbakım olmak üzere 4 alt test bulunur.

Denver 2 Gelişim Testi: Küçük çocuklarda rastlanması olası gelişimsel sorunları tespit etmek için geliştirilen bir ölçme aracıdır. Çocukta yaşının gerektirdiği becerilerin olup olmadığını değerlendirmeyi sağlarken bir yandan da gelişimsel olarak şüpheli değerlendirilebilecek durumları objektif olarak ölçümler. Bu sayede risk altındaki çocukların belirlenmesi sağlar. Testte 116 soru ve 4 alt bölüm bulunur.

Peabody Resim Kelime Testi: Testte resimlerle kelime ve kavram gelişiminin ölçülmesine yönelik sorular bulunur. 2.5 ila 18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin dil gelişimini ve kelime bilgisini ölçmek amacıyla uygulanan testte 100 soru vardır. 4 resim arasından biri seçilir ve doğru olan seçilince 1 puan alınır.

Bender – Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 5,5 ila 11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan testin amacı çocuklardaki görsel motor işlevlerini değerlendirmektir. Çocuklara 9 farklı şekil verildikten sonra bu şekilleri boş bir kağıda çizmelerinin istendiği test kapsamında çizimler değerlendirilir. Böylece görsel zeka, regresyon, fonksiyon kayıpları ve organik beyin hasarlarının incelenmesi mümkün olur.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testleri: Okul öncesi dönemde olan ve okula başlamaya hazırlanan çocukların bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan okul olgunluğuna erişip erişmediğini tespit etmek için uygulanır. Test kapsamında çocuğun gerekli öz bakım becerilerinin bulunup bulunmadığı, ince ve kaba motor kas gelişiminin tamamlanıp tamamlanmadığı gibi noktaları değerlendirmek mümkündür.

Porteus Labirentler Testi: 12 adet labirentin çıkış yolunun bulunması gereken bu test sözel açıklamaya dayalı değildir. Genel yeteneği belirlemek için 7.5 ila 14 yaş arasındaki bireylere uygulanır.

YORUMLAR

canlı tv izle