Dünya liderlerinin Atatürk hakkındaki düşünceleri

27.12.2019
Dünya liderlerinin Atatürk hakkındaki düşünceleri

Dünya Liderlerinin Atatürk hakkındaki düşünceleri neler? Lenin, Churchill, Mao, Venizelos, Castro, Atatürk hakkında ne düşünüyordu. Ülkelerini bağımsızlığa kavuşturan Atatürk’ü örnek alan liderler, Nehru, Muhammed Ali Cinnah, Emanullah Han onun hakkında ne diyordu? bu soruların cevabı yorumguncel.com’da!

Atatürk ve Dünya Liderleri

Dünya’da halkının tarihini ve talihini değiştirmiş bir çok önder vardır . Rusya’da Lenin , Çin’de Mao , Küba’da Castro ve daha bir çok isim. Bunlardan biri de kuşkusuz Atatürk’tür . Emperyalizmin dünya’ya hakim olduğu, paylaşım savaşlarının zirveye ulaştığı bir dönemde kendi halkını, bağımsızlık ve özgürlüğe ulaştırmış, savaş meydanlarından çağdaş demokrasi sahasına eriştirmiş yüce bir önderdir. Yaptığı devrimlerle, başardığı atılımlarla halkının kaderini değiştirmiş ve halkını Dünya üzerinde çağdaş toplumlar seviyesine ulaştırmaya çalışmıştır. İşte bu nedenledir ki Atatürk halkı tarafından eşsiz benzersiz bir lider ve unutulmaz bir devlet adamı olmuştur. Yaşadığı dönemde tarihte eşi benzerine çok rastlanmayan halkının güven ve sevgisini kazanabilen yüce bir değer olabilmiştir . O hayata veda ettiğinde halkına bağımsız, kimseye muhtaç olmayan , kendi kendine yetebilen bayındır bir ülke bırakmıştır . Bununla birlikte Dünya ile ilgili barışçıl fikirleriyle ve sömürülen halkların bağımsızlıklarını savunmasıyla Dünya tarihinde de evrensel bir lider olarak yer almıştır. İşte Atatürk tüm başardığı bu işlerle hem ülke tarihinde, hem de Dünya tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştır.
     

Dünya Liderleri tablosu

Şunu açık bir biçimde söylemeliyiz ki Atatürk sadece ülkesine değil aynı zamanda fikirleriyle de bir çok Dünya milletlerine de önder ve ilham olmuştur. Hayatı boyunca savunduğu Bağımsızlık, Özgürlük ve Barış kavramları ile insanlığın en çok ihtiyacı olduğu şeyleri vurgulamış bunlara ulaşılabilmesi için izlenecek yolları göstermiştir.  Özellikle Birinci paylaşım savaşından sonra manda ve himayecilik saçmalığı adı altında sömürülen halklarının  fikir önderlerinden biri olmuştur . Bu fikre kaynak olarak da ikinci Dünya savaşından sonra halklarının bağımsızlığını sağlamış Dünya liderlerinin Atatürk hakkındaki düşünceleri ile ilgili beyanlarını sunabiliriz.

İşte Dünya liderlerinin Atatürk hakkındaki düşünceleri


” Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük liderlerinden biri değildir. Biz Pakistan’da O’nu, gelmiş geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. 0, yalnız sizin ulusunuzun sevgili önderi değildir. Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve hayranlık duygularıyla O’na çevirmişlerdir.”

Eyüp Han (Pakistan Devlet Başkanı) (Cumhuriyet, 10 Kasım 1963)

”Kemal Atatürk veya bizim onu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok duygulandım. Türkiyeyi modernleştirme yolunda Atatürkün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. Onun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyor. O, Doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. Onun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum. ” 

Jawaharlal Nehru ( Hindistan Başbakanı, 1963 )

”O, Türkiye’yi kurmakla bütün Dünya uluslarına Müslümanların sesini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti . Kemal Atatürk’ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramnını kaybetmiştir . Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hint Müslümanları başka ilham kanağına ihtiyaç duyabilir mi ? ”  

Muhammed Ali Cinnah ( Pakistan kurucu Cumhurbaşkanı 1954 )

”O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. ”

Emanullah HAN ( Afgan Kralı )

”Biz memleketin egemenliğinin mimarı olarak Atatürk’ün şahsına, parçalanmak yolunda olan bir İmparatorluğun yıkıntısı üstünde hayranlık duymaktayız. O’nun ölmez eseri, egemenliklerini elde etmiş milletlerin kaderlerine hükmedenler için ışıklı bir örnek ve bir ilhâm kaynağı olarak kalacaktır.”

Habib BURGİBA ( Tunus Cumhurbaşkanı ) 

”Dünya halkları Atatürk’ün eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nden ilham alarak kendi bağımsızlık ve özgürlüklerini sağlarken Atatürk’ü de unutmamış onu unutmamak ve ölümsüzleştirmek için ülkelerinde büyük meydanlarda heykelini yapmışlar , en işlek caddelerine onun ismini layık görmüşlerdir. Kimileri kendi okullarında onun önderliği ve liderliğini öğretme gereksinimi duymuştur . O milletler bunu herhangi bir zorlama ve baskı ile değil kendi iradeleriyle yapmışlardır. Onlar bunu yaparak ilham aldıkları değerlere sahip çıkmışlar ve saygılarını göstermişlerdir . Tarihlerine ve büyük tarihi şahsiyetlerin düşüncesine olan inançlarını kanıtlamışlardır . Aslında bizim ülkemizdeki şimdiki duruma bakılırsa sanırım bizim değerlerimizi bizden daha iyi koruyorlar . Biz ise şanlı tarihimizden bihaber ve garip siyasi bulantılar içinde kaybolup gidiyoruz . Bu bulantıların sonunun karanlığa gittiği görünen gerçek , ışığımız ise Dünya’ya bile aydınlığı yaymış ve hala yaymaya devam eden büyük önderimiz. Karanlıkta yaşamayı hiçbir millet hak etmez o halde karanlıkta kalan milletlerin rehberi olmuş ve olmaya devam eden ışığımıza yürüme zamanı gelmiştir.”

Vladimir Lenin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurucusu)

”Mustafa Kemal Paşa. tabii ki sosyalist değildir ama, görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı… Kabiliyetli bir lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist inkılabımızın önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Kapitalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikle silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona, yani Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte, sizin işiniz budur. ”

Eleftherios Venizelos, (Yunanistan Başbakanı)

”Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.”

Winston Churchill, (İngiltere Başbakanı)

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.

**Atatürk’ün yazdığı kitaplar hangileridir?

YORUMLAR